วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017

สถานที่ตั้ง

edusrru2IMG_3899 (Small)อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท (กิโลเมตรที่ 2 ห่างจาก ตัวเมืองไปทางใต้) ตำบลนอกเมืองอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 เบอร์ภายในต่อ 6000