วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2017

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาการ

⇓งานบริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาการ
⇓งานบริการด้านเว็ปไซต์เพื่องานวิชาการ

กรุณายืนคำร้องขอรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 หรือสะดวกติดต่อเบอร์ภายในเบอร์ 6000 คณะครุศาสตร์ ชั้น 6 ห้องศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์